KOMMUNIKATION FÖR SMÅFÖRETAGARE  

MRG

MRG är ett utmärkt alternativ för små företag som har behov av billig talkommunikation mellan några fordon och ett antal fasta platser.

Radiosystemet administreras av Televerket vilken har basstationer och antenner på de flesta orter runt om i landet. Varje basstation täcker en tätort med några mils radie vilket för de mindre företagen är fullt tillräckligt. Inom större tätorter eller sammanbyggda områden kan man abonnera på flera basstationer och därigenom få ett större täckningsområde. På t.ex kontoret, lagret eller i hemmet använder Du din vanliga telefon för att kontakta bilarna. Det enda samtal Du betalar för är det Du ringer för att kontakta bilen. Från bilen kostar samtalen ingenting.

 
   
 
MOBILTELEFONER
 
MRG
 
 
 
   

Redan på 60-talet fanns det möjlighet till mobil telekommunikation. Ett företag ( kan det ha hetat Telelarm ?) byggde upp ett manuellt basnät i Sverige. Stornopersonal var med att sätta upp basstationer. Via komradion fick man ropa upp basstationen och begära att få bli uppkopplad till ett telefonnummer. Samtalet som sedan följde blev ett simplex samtal d.v.s. man kunde inte tala i mun på varandra utan samtalsriktningen sköttes med sändarknappen på mobilen. Servicen mellan den manuella basstationen och mobilabonnenten kunde stundom bli väldigt personlig. Jag kommer ihåg ett tillfälle när jag hade tagit en fikapaus på ett konditori, då kom konditorn och berättade att det fanns ett samtal som väntade i bilen - man hade ringt från radiocentralen och helt diskret berättat att någon sökte Stornopersonal via mobilen.

 
Radioutrustningen som användes var CQM 632 med tonutrustning.  

 

 

Telelarm

TELELARM

 

 

 
 
MTD ( Mobil Telefonsystem system typ D ) togs i drift 1971.
Landet delades upp i olika mobiltelefonområden och nu blev mobiltelefonsystemet "nästan" rikstäckande. Visste man var bilen befanns sig, slog man ett speciellt riktnummer och begärde mobiltelefonnummer xxxxxx. Operatören sökte nu bilen inom det angivna området genom att muntligt ropa upp abonnentens nummer. Blev det "träff" fick mobilägaren gå över till en ledig trafikkanal där sedan samtalet uppkopplades.
Vem som helst kunde följa med till trafikkanalen och tjyvlyssna, för systemet var från början öppet. Vissa av fabrikaten som levererades i systemet hade möjlighet till duplex, d.v.s. att prata i mun på varandra. Några år innan systemet lades ner kompletterades det med "selektiv". Nu kunde man söka abonnenten med att skicka ut ett paket av toner som aktiverade högtalaren och man kunde nu gå över till ett tyst mobiltelefonsystem. Fortfarande kunde man lyssna öppet och "tjyvlyssna" på mobilsamtalen. Systemet lades ner i och med att NMT togs i drift 1981.
Radioutrustningen som användes var CQM 662 med 5 tonsignalering.

 

 

MTD

MTD

 

 

 
 
NMT (NordiskMobilTelefon) startade i september månad 1981  
1981 hade man premiär på 450Mhz för det automatiska mobiltelefonsystemet NMT. Nu kunde man på apparatens knappsats själv slå telefonnummer. Något som blev ett problem var att övertyga användarna att även slå riktnumret - även på lokalsamtal.
Genom systemets roamingfunktion behövde man inte veta var mobilen befann sig - den uppdatera sig själv. Tekniken var genial - när mottagaren registrerade svag signal, sökte mobilapparaten efter en starkare signal och kopplade över funktionen till den nyfunna och starkare kanalen och uppdateringen var därmed gjord. Mobiltelefonsystemet hade fortfarande svagheten - det var analogt d.v.s. avlyssningsbart.
 
STORNO 450NMT var lättanvänd. Med stora och lättmanövrerade knapper behövde man inte fumla för att telefonera.  
 

NMT

NMT 450

 
 
 
 


STORNOMATIC 900E Har alla funktioner i luren  
Stornomatic 900E har till skillnad från våra andra modeller knapparna i luren. Luren är lätt och smidig med perfekt balans i handen.
Knapparna har samma placering som på en vanlig telefon. LCD-displayen har 8 siffror för kontroll av inslaget nummer och landsindikator. Samtliga knappar är lättmanövrerade och belysta.
Under pågående samtal kan ett nytt nummer slås in - en bra finess om man får en anvisning om att ringa ett annat nummer.
Att utrustningen är lätt att installera, tar liten plats, kan förses med extra tillbehör, bilradiodämpning, signalhornslarm, hands-free m.m.gör Stornomatic till ett bra och framtidssäkert val.
 
   
 

900e

STORNOMATIC 900E

 
 
 
 

 

STORNOMATIC 6000 NMT - Generation 3  
Storleksmässigt har man anpassat Stornomatic 6000NMT till den s.k. DIN-normen. Det betyder att apparaten passar in i bilens radiouttag.
Lurens ovansida rymmer förutom alla knappar, en helt ny displaytyp. Små ilsket lysande gröna punkter bildar siffror och bokstäver. Vakuum-fluoriserande kallar men den nya displaytypen. Mycket lättlästa tecken även i starkt solsken. Här blir konkurrenter slagen med hästlängder.
Stornomaticen klarar dessutom 99 kortnummer bestående av 13 bokstäver och upp till 22-siffriga telefonnummer.
En liten finess som Storno tillsammans med ett fabrikat till är ensamma om, är en s.k. transferindikering. En markering på knappsatsen som lyser när apparaten är medflyttad eller vidarekopplad.
För yrkestrafiken blir Stornos nya telefon ett starkt alternativ. Som standard får man ett räkneverk som håller reda på samtalstiden.
 
   

 

 

NMT

NMT 450

 
 
 
 


BASSTATION STORNO CQF 600  
   
Manöverutrustning CAF682

Manöverapparaten kunde kompletteras med alla på marknade förekommande tonsystem. För fjärrkontroll, kompletterades manövern med en terminalenhet TE681 för anpassade manövern till fjärrledningsnätet.
 
 

Basstation

CQF 600

 
 
 
 

 

TEXT KOMMER

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

TEXT KOMMER

 
 
 
 
 
 

 

TEXT KOMMER

 
 
 
 
 
 

 

TEXT KOMMER