<< TILLBAKA

STORNO model "CAB" är den idealiska anläggningen till alla mobila radiotelefonsystem om man lägger vikten på små dimensioner, låg strömförbrukning och fördelaktigt pris.

Den är speciellt byggd för användning av tekniskt okunniga och kan användas av alla efter några minuters instruktion.

STORNO "CAB" är den mest fulländade trådlösa samtalsanläggningen som snabbt kommer att bli ett uppskattat verktyg för dem som vill ha kontroll på besparingar i samband med bilkostnader.

Anläggningen är uppbyggt på ett chassi, som kan dras ut ur kabinettet med ström på, vilket underlättar servicearbetet betydligt. Anläggningen kan demonteras helt på några få sekunder.
En mätpanel inkopplas i bakkanten för kontroll av viktiga ström- och spännings- samt antennvärden.
På kontrollorganet finns det en kombinerad kanalväljare och strömbrytare samt en 5-stegs volymkontroll som i det sista läget kopplar in den automatiska störsystemet, SQUELCHEN.

 
STORNO CAB
 
 
<< TILLBAKA

Anläggningen levereras för simplextrafik (talväxling) på upp till 4 kristallstyrda kanaler. Radiotelefonen kan levereras med en kristallmikrofon eller en mikrofon för fast montering och en rattkontakt för betjäning av sändaren.

STORNO kan leverera en inbyggd selektorenhet för en siffrigt selektivt tonanrop av en ny ytterst stabil konstruktion.

Utrustningen levereras normalt för 6 eller 12 volts likspänning, samt mot beställning också för 24 Volt. Den kan också fås för drift av växelström med förinställd spänning och periodtal. Strömförbrukningen är ytterst lågt.
Alla rören arbetar långt under sina normala data och har därför en betydligt längre livslängd än normalt.
DE TEKNISKA DATA är i överenstämmelse med tidens krav, - således ger den stora mottagarselektiviteten ( 70db vid 50Kc ) möjlighet för arbete med små kanalavstånd. Räckvidden är ca, 50 km avhängigt av frekvensen och huvudstationens placering.

 

 

STORNO CAB
 
 
<< TILLBAKA

STORNOs RADIOTELEFON model " CAB " har sedan presentation 1952 vunnit stor uppmärksamhet.
Således finns det i Danmark i decmber 1954 ca, 600 anläggningar i drift av denna typ.
Detta säger mer än ord om anläggningens popularitet, som utan tvivel speglar den goda erfarenheten med hänsyn till effektivitetet och driftsäkerhet.

TEKNISKA DATA:
Sändare:
Fasmodulation
8 st avstämda kretsar
Rör: 4 st. QQC04/15 - 2 st. EF95 (6AK5)

Mottagare:
29 avstämda kretsar varav 22 temperaturkompenserade.
Rör: 15 st. EF95 (6AK5)
Utgångseffekt 0.6W

Strömförsörjning:
Förbrukning vid 6 Volt: standby 4,9A - under mottagning 5,3A - Sändning 18A
Heavy-duty vibrator och selenlikriktning för anodspänningen.

 

 

 

STORNO CAB
 
STORNO stationär radiotelefon anläggning model "CAB"

Tekniska fördelar:
Sändaren är frekvensmodulerad (FM) varvid det uppnås en synnerligen god återgivning, fri från statiska och elektriska störningar.

Anläggningen upptar ett minimum av plats, är billig i anskaffning och dessutom ekonomisk i drift på grund av den låga strömförbrukningen.

Anläggningen är lätt att använda, också för tekniskt okunniga.

Installationen är enklast möjlig. T.ex. krävs vid lokalstyrningen endast förbindelse med ström och antenn.

Den stationära "CAB" kan mot en ringa merkostnad levereras med alarmanordning, som träder i funktion vid anrop.

<< TILLBAKA
STORNO CAB BASSTATION