<< TILLBAKA
STORNO CQM 10 - 12 utkom 1949

STORNOs Frekvensmodulerade Radiotelefon består av ett kabinett som rymmer sändare, mottagare och kraftaggregat, en betjäningsenhet med tillhörande mikrotelefon i en hållare samt högtalare och en eller två antenner.

Stornos Radiotelefon är konstruerat för användning av den nyaste miniatyrtekniken och är uppbyggt av utbyttbara standardenheter, som glider in i kabinettet på skenor och förbindes automatiskt med hjälp av bakkontakter.

Utrustningen tar inte mer plats än att den kan få rum i alla bilar och båtar och betjäningsutrustningen tar inte mer ytrymme än att den enkelt kan monteras t.ex. under instrumenbrädan på en bil.

Anläggningen är beräknat för anslutning till 6 eller 12 Volts ackumulator. Man använder bilens eget batteri, men om användningen av radiotelefonen är mycket intensiv rekommenderas att komplettera bilens elektriska anläggning med ytterligare batterier.

Samtliga komponenter är speciellt utvalda och behandlade för att kunna motstå mobilens klimat. Alla kretsarna är temperaturstabiliserade tillsammans med styrkristallerna, en stabil funktion under alla förhållande.

Mottagare är försedd med en ytterst effektiv och momentant verkande störsystem, SQUELCH, som stänger högtalaren och telefonen, när den inte mottager någon signal. Systemet är baserat på störning till signalförhållandet och kan inställas efter störnivån. Den är följsam för signaler ned till 1 µV.

Utrustningen är beräknat för selektivt anrop, NUMMERANROP, med upptill 4-siffriga nummer. Patentsökt anropssystem. Anropssystemet tillåter upp till 10 000 olika kombinationer med 4 siffror i kombination.

Anläggningens manöverbox är försedd med tre rattar. En plexiglas skiva med text och som är belyst talar om att anläggningen är på eller av. Den ena ratten har fyra lägen och är inställning av kanalvalet. Ratt nummer två är volymkontroll och strömbrytare. Den tredje ratten manövrerar högtalarens funktion: I det första läget är högtalaren konstant öppen, i läge två öppnas högtalaren när en station sänder på den valda kanalen ( bärvågsöppning ) och i det tredje läget, öppnas högtalaren när ett anrop emottages med stationens nummer (nummeranrop) Den röda upptagetlampan tänds när den mottager ett bärvågsanrop på den valda kanalen, medans den gröna anropslampan tänds först när den riktiga nummerkombinationen emottages.
Samtidigt träder en inbyggd summer i funktion. I alarminställningen vill den gröna anropslampan förbliva tänd efter ett anrop, således att man kan se att man varit eftersökt.

Manöverboxen kan också till offentliga system, levereras i en variant, där högtalaromkopplaren är utelämnad, således är det inte möjligt att lyssna på ovidkommande korrespondens.

Hela utrustningen väger 29 kilo.

Kraftaggregatet innehåller en synkron vibratoromformare för mottagaren, en roterande omformare för sändaren, mottagarens ljudslutsteg samt selektororganet.

 
<< TILLBAKA
STORNO den 1:a