<< TILLBAKA MODELL STANDARD

Producerades under åren 1948 till 1955

Nedanstående är fritt översatt från en broschyr från Danska hemsidan.

Användare i Sverige var Kiruna Taxi som hade ett trettio tal enheter i stora amerikanska bilar.
Det unika med anläggningen var att den hade dubbla kraftaggregat bestående av två vibratorer en för mottagare och en för sändaren.

Fick namnet "DEN FLATE" på grund av sin uppbyggnad användes i mobila radiosystem där kraven var hög driftsäkerhet och små dimmensioner. Anläggningen är enkelt och robust uppbyggd med speciella krav på den miljö som den kommer att bli utsatt för i bilar och båtar, trots de små dimmensionerna och med låg strömförbrukning är den effektiv har den en räckvidd som är fullt tillräcklig för många ändamål .

Utrustningen består av ett kabinett med sändare, mottagare med och kraftaggregat, och en manöverapparat som rymmer högtalare, till/från omkopplare med volymkontroll, kontroll- lampa, och eventuell kanalväljare Radioenheten har små dimmensioner måtten 40 x 42 x 14 cm så att den lätt kan monteras i bagageutrymmet eller under ett säte i bilen. Manöverapparaten är endast 7 x 10 x 12,5 cm stor. Anläggningen levereras för anslutning till 6 eller 12 volts ackumulator.

Anläggningen levereras för en eller tvåfrekvens simplex i frekvensbanden 31-41 MHz (9,7-7.3 m), 70-88 MHz (4,3-3,4 m), och 156-174MHZ (1,92-1,72 m) Räckvidden är på 40 och 70 MHz ca.30-50 km och på 160 MHz 15-20 km beroende på basstationens placering. Anläggningen kan också levereras i duplex utförande den är då försedd med sändaromformare i stället för vibrator.

Sändare och mottagare är kristallstyrda och har plats för fyra kanaler som kan skiftas från manöverapparaten, således kan man välja fyra olika stationer på olika frekvenser kanaler.
Mottagaren som är mycket känslig är försedd med automatiskt verkande störsystem, "SQUELCH" som stänger högtalaren, när den inte tar emot någon signal, således blir man inte störd av störningar och brus.


Manöverapparaten är revolutionerande enkel, för att man använder vanliga principer för snabbtelefon genom att använda högtalaren också som mikrofon, ett tryck på en knapp bekvämt monterad på ratten, och radion skiftar mellan mottagning och sändning. Mikrofonen uppfattar allt inom ca en meters avstånd, så att man kan tala från sin plats utan att göra annat än att trycka på sändnings omkopplaren, enklare kan det inta vara. Dessutom kan anläggningen för taxi användning förses med dold knapp som föraren kan använda när han råkar ut för överfall eller annan fara i bilen. Vid mottagning på basstationen hörs allt tal klart och tydligt med kraftig högtalare styrka. Anläggningen kan också, vid montage i lastbilar med mycket störande ljud, kan anläggningen förses med separat handmikrotelefon med inbyggd sändare/mottagare omkopplare.

TEKNISKA DATA

Sändaren:
Effekt 10 - 20 Watt - Modulation Fasmodulation - Deviation + - 15 KHz

Mottagaren:
Känslighet 20 db signal/stör förh. För 0,1-0,5 µV - Squelch 0,2 - 1,0 µv

Kraftaggregat:
Sändare Heavy-duty vibrator och selen likriktare - Mottagare Synkron vibrator

Strömförbrukning: Vid 6 volt Mottagning: 7,5 Amp. - Sändning: 18 Amp.

Antenn: Kvartsvågs stav av böjligt stål - Apparatfinish: Lackerad med grå moirélack