STARTSIDA ORDFÖRANDE HAR ORDET PRODUKTER EPISODER BILD/ARKIV HISTORIA AKTUELLT GÄSTBOK PARTNERS LÄNKAR DIREKTÖRER KONTAKT MANUALER
 
STYRELSE
E-post
Sten Gustafsson
Mobil 070-662 22 29
E-post
Kenneth Lövgren
Mobil 070-600 80 60
E-post
Kaj Björkman
Mobil 070-973 45 40
  webmaster

wster

© Copyright Stornos Vänner 2020

 

Direktörer

Våra direktörer genom tiderna.

1963 - 1977 Bengt Öregård

1977 - 1078 Flemming Pedersen, Hans Christian Ebbesen

1978 - 1981 Björn Lindgren

1981 - 1983 Birger Flygare

1983 - 1986 - Olav Forsberg


1984 förvärvar Olav Forsberg Svenska Storno AB
1986 går Svenska Storno AB i konkurs och övertas av
Motorola med Lars Palm som VD.


 

t säkercelab.gifscelab.giftälla hemsidans fortlevande har vi tänkt att bilda en förening som ska administrera hemsidan. Vi har sammansatt en interimstyrelse som kommer att kalla till ett föreningsmöte där vi ska bestämma målet med föreningen, stadgar, medlemskap etc. Om du vill vara med och utforma föreningen kan du visa ditt intresse med att ta kontakt med Sten Gustafsson. En anmälan angående bildandet kommer att skickas ut under april.