STARTSIDA ORDFÖRANDE HAR ORDET PRODUKTER EPISODER BILD/ARKIV HISTORIA AKTUELLT GÄSTBOK PARTNERS LÄNKAR DIREKTÖRER KONTAKT MANUALER
 
STYRELSE
E-post
Sten Gustafsson
Mobil 070-662 22 29
E-post
Kenneth Lövgren
Mobil 070-600 80 60
E-post
Kaj Björkman
Mobil 070-973 45 40
  webmaster

wster

© Copyright Stornos Vänner 2020

 
Kontakt

Styrelsen i Stornos Vänner

Ordförande: Sten Gustafsson
Kassör: Kenneth Lövgren
Sekreterare: Kaj Björkman


Adress:

Stornos Vänner
c/o Kenneth Lövgren
Kumminvägen 41
145 73  NORSBORG

Nuvarande medlemsavgift är 150:-/år


PlusGiro:  95 91 80-1
BankGiro: 5421-9787,
Swish:     123-297 94 82

 

t säkercelab.gifscelab.giftälla hemsidans fortlevande har vi tänkt att bilda en förening som ska administrera hemsidan. Vi har sammansatt en interimstyrelse som kommer att kalla till ett föreningsmöte där vi ska bestämma målet med föreningen, stadgar, medlemskap etc. Om du vill vara med och utforma föreningen kan du visa ditt intresse med att ta kontakt med Sten Gustafsson. En anmälan angående bildandet kommer att skickas ut under april.