STARTSIDA ORDFÖRANDE HAR ORDET PRODUKTER EPISODER BILD/ARKIV HISTORIA AKTUELLT GÄSTBOK PARTNERS LÄNKAR DIREKTÖRER KONTAKT MANUALER
Bland SKEF-medlemmarna finner Du våra nostalgiker och människor som skall leda den framtida utvecklingen inom elektronikbranchen.
Söker Du en kvalificerad yrkesman i elektronikbranchen, finner Du dem i SKEF:s medlemsregistret.
 
SKEF, Sveriges Kommunikation Elektronik Företagareförening, är en ideell och opolitisk förening som för närvarande har ca 90 medlemsföretag spridda över hela Sverige.
www.skef.se
På SKEFs hemsidan kan Du tanka ner alla tidningar som utgivits de tre sista åren.
 
Händelser vi minns
Episodsida 1 2 3 4 5 6 NÄSTA
Det finns många både roliga och tråkiga minnen att ta fram ur gömmorna, det skulle vara trevligt om vi kunde fylla några sidor med personliga minnen från den tid vi arbetat med Storno. Skriv ner dom och sänd dom till webbmaster så får du sedermera läsa dom på vår lilla sida för minnen.

Sten Gustafsson

Svenska Storno utvecklade och monterade ett bevakningssystem för militära förråd som byggde på datasignalering mellan objekt och en central, allt givetvis över Storno radio. Signaleringen var tonfrekvens skift på 600 baud. Jag minns att IC 7400 kostade ca. 35 kronor styck några år senare kostade kretsen endast någon krona jag skall berätta om detta senare.

SJ som stod i begrepp att projektera ett nytt tåg order radio system var intresserade av att testa datasignalering från tåg varför det bestämdes att några från SJ radiogrupp tillsammans med Storno skulle göras en test mellan Jörn och Långträsk Av någon anledning, jag minns inte varför åkte jag en dag senare än radiogruppen.
Tåget stannar inte i Långträsk utan först två timmar senare i Boden. Jag tyckte det var bortkastad tid att sitta fyra timmar extra på tåget. Så frågade jag först Avdelningschefen om man inte kunde stanna tåget i Långträsk. "Nej så kan man inte göra", blev svaret. Samma svar fick jag av både Byrådir. och byrå ing. Men jag tänkte inte sitta så länge på tåget och släpa på alla mina radiostationer och instrument vid bytet i Boden.
Nåväl, när jag stuvat in mina grejor i sovvagnskupén sa jag till konduktören att han skulle säga till på fjärren i Vännes att jag skulle av och mäta på banan och att jag ville ha uppehåll i Långträsk. En halvtimma innan Långträsk blev jag väckt av konduktören som bad mig göra mig klar för avstigning.
På plattformen stod mina vänner från radiogruppen för att vinka när tåget åkte förbi. Med deras förvåning blev stor när tåget stannade och jag som ensam passagerare klev av tåget.
I dag, med den punktlighet som vi kräver är det väl inte troligt att det går att stanna tåget lika lätt.