STARTSIDA ORDFÖRANDE HAR ORDET PRODUKTER EPISODER BILD/ARKIV HISTORIA AKTUELLT GÄSTBOK PARTNERS LÄNKAR DIREKTÖRER KONTAKT MANUALER
Bland SKEF-medlemmarna finner Du våra nostalgiker och människor som skall leda den framtida utvecklingen inom elektronikbranchen.
Söker Du en kvalificerad yrkesman i elektronikbranchen, finner Du dem i SKEF:s medlemsregistret.
 
SKEF, Sveriges Kommunikation Elektronik Företagareförening, är en ideell och opolitisk förening som för närvarande har ca 90 medlemsföretag spridda över hela Sverige.
www.skef.se
På SKEFs hemsidan kan Du tanka ner alla tidningar som utgivits de tre sista åren.
 
Händelser vi minns
Episodsida 1 2 3 4 5 6 NÄSTA
Det finns många både roliga och tråkiga minnen att ta fram ur gömmorna, det skulle vara trevligt om vi kunde fylla några sidor med personliga minnen från den tid vi arbetat med Storno. Skriv ner dom och sänd dom till webbmaster så får du sedermera läsa dom på vår lilla sida för minnen.
 

Polishelikoptrar

Jag fick det hederssamma uppdraget i mitten på 60-talet att montera kommunikationsradio i polisens helikoptrar. Det var ett spännande och intressant uppdrag.
Polisen hade störtat med en helikopter och tyvärr, omkom piloten. Nu skulle man hyra en helikopter av Ostermans och i den skulle det göras en provisorisk montering av polisradio tills den nya helikoptern anlände från Agusta Bell i Italien.
Här börjar min berättelse:
Piloten Gert Skogsberg och jag hade långa överläggningar hur den tillfälliga monteringen skulle se ut och hur den skulle fungera. I helikoptern fanns flygradio, intercom, ADF och nu en polisradio och allt skulle kunna filtreras med switschar och avlyssnas i pilothjälmarna. Det skulle konstrueras och byggas en isolationsförstärkare med fyra ingångar på varje manöverplats. Det var en Viking på 40MHZ som skulle installeras. Under tiden Ostermans byggde om och förberedde plats för komradion och flyttade bl.a. på batteriet till bakre delen av helikoptern så gjorde jag kablaget för radioinstallationen. Det blev mycket flyga helikopter för att prova alla funktioner. När så uppdraget var slutfört skulle helikoptern besiktas och vägas om. Att ekipaget skall vara i balans förstår säkert var och en.
Så anlände då en hög med gubbar från Luftfartsmyndigheten och från Televerket för att utföra besiktningen.
- Vem har gjort radioinstallationen, var en av de första frågorna. Lille Roland steg fram och förkunnade stolt att, - de är jag.
- Jaha, och vem är du, har Du certifikat och kunskap för att göra såna här monteringar? - löd frågan.
Nu började resonemangen bli som i en hönsgård, alla pratade i mun på varandra.
För det första fick jag inte använda stornos originalkablage med plastisolering, isoleringen skulle vara av teflon och tåla 900 grader.
Det anlände en ny grupp kontrollanter som nu skulle besikta mitt arbete. Lödningarna och förtänningen fick inte krypa mer än max 0,2mm under isoleringen. Tusentals lödningar skulle kontrolleras och alla kontakter skulle öppnas för besiktning. Gubbarna var irriterade på att en amatör hade fått uppdraget att göra installationen. Gert Skogsberg hade genom vårt samarbete blivit en god vän och tog mig i försvar.
När kontrollen var genomförd och besiktningen avslutad fick jag göra om 2 lödningar som inte hade klarat av testet.

Gissa, om jag var upprymd och glad?

Jag fick fortsättningsvis tillstånd av Luftfartsmyndigheten och Televerket att arbeta med elektronik för flygplan.

Senare fick jag uppdraget att bygga några talregistreringsapparater i flygledartorn. Apparater som automatiskt skulle spela in radiotrafik mellan flygplan och flygledartornet. Det blev uteslutande stornokomponenter som användes. Bl.a. Taba som automatiskt startade en bandspelare så snart en röst hördes i etern. Det blev som flygledartornets "SVARTA LÅDA".

Roland Waax

På nästa sida kan Du läsa hur en arbetsdag kunde se ut i Ostermans Flyghangar, Bromma.